Advies en training, van verzuimbeleid tot stressaanpak

Wij adviseren over een breed scala aan onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verzuimbeleid : Is deze conform de wetgeving, hoe is de dagelijkse praktijk; wie heeft welke rol, is er eigen regie, hoe verloopt de communicatie?

  • Stressbeleid : Wat is stress, is stress altijd slecht, is er aandacht voor adequate coping en energiebronnen, hoe is de werklast versus de werkstress, hoe verloopt de communicatie tussen medewerker en leidinggevende?
  • Hoe om te gaan met medewerker die een moeilijke periode doormaakt, zoals bij het krijgen van de diagnose kanker of het verlies van een dierbare?

Presentaties over dit soort onderwerpen verzorgen wij zelf. We benadrukken daarbij het belang van een goede aanpak en vergroten het inzicht. Voor trainingen (denk aan gespreksvoering met acteurs) zullen wij u verwijzen naar andere partijen.

Ook tijdens het overleg met leidinggevende of HR managers zullen wij op een coachende manier hun kennis en vaardigheden vergroten. Dat kan telefonisch na een spreekuur, maar ook tijdens het Sociaal Medisch Team/Overleg of tijdens een driegesprek.

Voor veiligheidskundig, arbeidshygiƫnisch of ergonomisch onderzoek verwijzen wij u naar de betreffende deskundigen.