De bedrijfsarts volgens hof deskundig èn onafhankelijk

In 3.5 van de uitspraak staat:

Het hof kent aan de adviezen van deze behandelaars van werknemer minder gewicht toe dan aan het gemotiveerde advies van de bedrijfsarts. Het hof weegt daarbij mee dat de huisarts, noch de GZ-psycholoog, noch de psychosociaal therapeut, deskundig zijn in het geven van een medisch oordeel over de arbeids(on)geschiktheid. Een bedrijfsarts en een verzekeringsarts zijn dat wel. Bovendien kan een behandelaar, juist gelet op de behandelrelatie met de patiënt, bezwaarlijk als onafhankelijk worden aangemerkt. Het hof wijst erop dat ook volgens de gedragsregels van de KNMG een behandelend arts geen (waarde)oordeel mag geven over de arbeidsongeschiktheid van een patiënt die onder behandeling van deze arts staat of stond. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke, deskundige arts.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2634