Ben Martens

Werken is gezond!

Ik ben er sterk van overtuigd dat het voor vrijwel elke medewerker beter is om ondanks de beperkingen toch aan het werk te blijven. De werkende mens is in het algemeen veel gezonder dan de medewerker die thuis zit.

Wat wil je zelf?

Verzuim is vaak een keuze, de gedragscomponent in verzuim is erg belangrijk. Wat wil je zelf? Vind je je werk leuk? Samen met de medewerker kijk ik naar de verschillende scenario’s; wat als je…? Perspectief leidt tot keuzemogelijkheden, en dat leidt vaak weer tot oplossingen. Ik ga op zoek naar het gezamenlijke doel, een tevreden medewerker en een tevreden werkgever. Meestal lukt het om deze oplossing te vinden. Het voorkomen van gezondheidsschade is erg belangrijk, zonder uit het oog te verliezen dat niks doen, niet veranderen, ook tot medische problemen kan leiden. Waak voor (lange) verbetertrajecten waarvan iedereen weet dat het op niks zal uitdraaien.

Ervaring

Ik heb sinds 1992 als bedrijfsarts bij verschillende arbodiensten gewerkt. Daarnaast ben ik ook kwaliteitsmanager (certificering arbodienst) vestigingsmanager, stafarts, voorzitter van het stafoverleg en lid van de OR geweest. Ik ben gedreven en heb ervaring met verzuimbeleid, -protocollen, maar bovenal met implementatie van een gezonde aanpak. Hoe worden we bewust van het belang van goede zorg voor de medewerkers? Hoe brengen we dat in de praktijk?
Maak (verzuim)beleid niet onnodig complex, de basis mag simpel zijn.

Eerlijk

De zorg voor de medewerkers staat of valt met fatsoenlijk benaderen, eerlijk zijn, oprecht. Goede zorg is dus iets anders dan pamperen.  Kijk vooruit, past de ontwikkeling van de medewerker bij de ontwikkeling van het bedrijf? Bespreek het tijdig. Geef mensen verantwoordelijkheid, daag ze uit zich te ontwikkelen, neem ze ook serieus. Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt. Het leidt tot een laag verzuim.


BIG-nr: 69025983101