Jan van Vlerken

Hoe werk ik?

Mijn doel bij verzuimbegeleiding is gedragsverandering bereiken, mensen van passiviteit tot actie te brengen, van slachtoffer naar zelfredzaamheid, van ziek naar gezond. Dat doe ik door de verbinding te zoeken, door te coachen, door te confronteren. Zowel bij werknemers als bij werkgevers.

Communicatie

Uit ervaring blijkt dat een klacht en/of een ziekte vaak een reactie is. Dit betekent dat ik op zoek moet naar de oorzaak. Die vind ik alleen als ik naar het totaal kijk. De persoon als geheel, in haar/zijn sociale, culturele context.

Communicatie is daarbij het sleutelwoord, en dit begint voor mij met echt luisteren. En kijken. Vragen stellen; zoeken naar de kern van het probleem. Sturing op gedrag. Zonodig: grenzen stellen via confrontatie, omdat dit leidt tot inzicht en actie. Samen de beste weg naar de oplossing kiezen, en die goed begeleiden.

Resultaat

Een advies dat ik regelmatig aan werkgever en werknemer geef is het driegesprek: bespreek de ervaren knelpunten en vind wederzijds acceptabele oplossingen. Een VSO is verrassend vaak de uitkomst. Met als resultaat een korter verzuim, een stabielere (productievere) werknemer en een verlaging van de zorgconsumptie van de werknemer. Een win-win-situatie voor alle betrokkenen.

Taakdelegatie

Een belangrijke meerwaarde zie ik in het werken met taakdelegatie. Daarom stapte ik in 2013 over naar een kleine vooruitstrevende arbodienst, die met taakdelegatie werkt. Deze aanpak spreekt me zeer aan, omdat het de kans biedt verzuimbegeleiding zinvoller en efficiƫnter uit te voeren.
De coaching en begeleiding van casemanagers speelt een belangrijke rol in mijn werk. Het geeft me energie om samen met het team, via taakdelegatie, te bouwen aan een steeds hogere kwaliteit van de verzuimbegeleiding.
Ik vind het leuk de kennis en ervaring die ik met deze aanpak heb opgedaan, ook elders in te zetten.

Naast mijn werk als bedrijfsarts, ben ik stafarts van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO), certified personal coach en arts manuele geneeskunde.


BIG-nr: 59024623601