Verzuimbegeleiding zoals het hoort

U kunt na het spreekuur een activerend advies verwachten. Werken is gezond! Belangrijk is dat dit advies de medewerker en leidinggevende helpt afspraken te maken over de werkhervatting. Bij discussie is afstemming verstandig, bijvoorbeeld in de vorm van een driegesprek tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts.
We werken samen met goede, oplossingsgerichte en activerende partijen, van psycholoog tot mediator, maar adviseren deze interventie alleen als het nodig is en kosten bespaart. Verder hebben we ervaring met taakdelegatie, samenwerking met casemanagers en andere vormen van verzuimbegeleiding.
Maatwerk is daarmee het uitgangspunt.