Med-Werk is...

We zijn een jonge organisatie van ervaren bedrijfsartsen. We zijn gestart in 2019, na allen jarenlang met tevredenheid voor arbodienstverleners en hun klanten gewerkt te hebben.
Elke bedrijfsarts heeft een eigen stijl en manier van communiceren, maar we delen een aantal voor ons belangrijke uitgangspunten: werken is gezond, belasten is beter dan ontlasten, liever open eerlijk botsen dan niet tot de kern komen, helder communiceren, open staan voor feedback en nadruk op de verantwoordelijkheid van werkgever èn werknemer.
In ons werk is bereikbaarheid belangrijk, via e-mail, telefoon en bij voorkeur in levende lijve. Afspraak is afspraak klinkt als een dooddoener, maar wij geloven er in!
We zijn graag bereid onze visie en manier van werken in een persoonlijk gesprek toe te lichten.