Klacht, privacy, wet- en regelgeving

Heeft u een klacht , bespreek het met de bedrijfsarts. Wilt u een formele klacht indienen, klik dan op: Klachtenprocedure versie januari 2020.pdf

Voor de procedure rondom de 2nd opion, raadpleeg de website van de


Als lid van de NVAB , de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, committeren wij ons aan hun standpunten.
U kunt daar informatie vinden over richtlijnen, privacyregels, etc..


Voor de verzekeringsgeneeskundige protocollen klik op:


Voor betrouwbare medische informatie klik op:


Informatie over regelgeving rondom verzuim vindt u op: