Klacht, privacy, wet- en regelgeving

Heeft u een klacht, bespreek het met de bedrijfsarts. Wilt u een formele klacht indienen, klik dan op: Klachtenprocedure versie januari 2020.pdf

Voor de procedure rondom de 2nd opion, raadpleeg de website van de


Als lid van de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, committeren wij ons aan hun standpunten.
U kunt daar informatie vinden over richtlijnen, privacyregels, etc..


Voor de verzekeringsgeneeskundige protocollen klik op:  


Voor betrouwbare medische informatie klik op:  


Informatie over regelgeving rondom verzuim vindt u op: