Freek Kuntze

Sinds 1994 ben ik als bedrijfsarts werkzaam. In de afgelopen 25 jaar heb ik kennisgemaakt met alle denkbare bedrijfstakken, zowel profit als non-profit: Handel, industrie, dienstverlening, onderwijs, zorg, (semi) overheid. Mijn ervaring is dat elke tak zijn eigen cultuur en verwachtingspatroon heeft, zowel in MKB als bij de grote tot zeer grote werkgevers.

Als bedrijfsarts ga ik uit van de goede bedoelingen van de werknemer, en de vraag van werkgever om begeleiding en advisering naar reïntegratie. Om een passend advies te geven is het van belang dat er ook een gerichte vraag is voordat ik met het spreekuur begin.

Ik kijk niet zozeer naar wat werknemer (tijdelijk) niet meer kan, maar met name wat hij/zij nog wél kan betekenen. Immers: In het overgrote deel van de gevallen, werkt (langdurig) thuiszitten niet genezend en is werken in principe niet ziekmakend.

Bij stagnerend herstel overleg ik met werkgever/leidinggevende en de werknemer over de mogelijkheden voor interventie, om het herstel en de re-integratie te bespoedigen. Het doel daarbij is een zo snel mogelijke maar wel verantwoorde en dus blijvende terugkeer in het werk.

Op de achtergrond blijft altijd het hoofdthema meespelen: Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, en bespreek die met de werknemer, zodat die weet en begrijpt met welk advies hij/zij met de leidinggevende aan de slag kan.

Trefwoorden: Oprechte interesse, oplossingsgericht, pragmatisch, gemakkelijk toegankelijk, informeel, humor.


BIG-nr: 99029636901